Mentoria i plans estratègics en política alimentària per a administracions publiques

Què pot incloure aquest servei?

Desenvolupament de Polítiques Alimentàries

Col·laborem amb les administracions per establir polítiques alimentàries sòlides que promoguin la salut, la seguretat alimentària i la sostenibilitat.


Anàlisi de Dades i Tendències

Proporcionem anàlisis detallades de dades i tendències alimentàries per orientar la presa de decisions.


Consultoria Estratègica

Oferim consultoria estratègica per identificar oportunitats d'impacte positiu i definir estratègies d'implementació.

Foment de la Participació Ciutadana

Involucrem a la comunitat en el disseny i la implementació de polítiques alimentàries per assegurar que reflecteixin les necessitats i les preferències dels ciutadans.

Seguiment i Avaluació

Establim mecanismes de seguiment i avaluació per garantir que les polítiques siguin eficaces i s'ajustin a les circumstàncies canviant.

recoop
Els nostres plans estratègics de política alimentària contribueixen a transformar els sistemes alimentaris locals i nacionals, afavorint la salut, la justícia i la sostenibilitat. Junts, podem crear un futur alimentari més saludable, més equitatiu i més sostenible per a tots.
Contacteu amb nosaltres per començar a treballar en aquest camí de canvi positiu.
marketing

Contacta'ns

Correu: hola@recoop.cat
Telèfon: 669389097
recoop