marketing

Mentoria i plans estratègics en política alimentària per a administracions publiques

Què pot incloure aquest servei?

Investigació i Estratègia

Analitzem el mercat i els hàbits alimentaris per identificar oportunitats i amenaces, i desenvolupem estratègies de màrqueting per promoure la sostenibilitat alimentària.


Desenvolupament de Missatges

Creem missatges autèntics i persuasius que comuniquen les vostres pràctiques sostenibles i els seus avantatges.


Branding Sostenible

Us ajudem a construir una imatge de marca que reflecteixi els valors de la sostenibilitat alimentària.

Campanyes de Consciència

Desenvolupem campanyes per educar i inspirar els consumidors a fer eleccions alimentàries més sostenibles.

Comunicació Multicanal

Elaborem estratègies per difondre els vostres missatges a través de mitjans diversos com xarxes socials, web, publicitat i esdeveniments.


Mesurament i Avaluació

Avaluem l'impacte de les vostres iniciatives de màrqueting sostenible i les adaptem segons sigui necessari.

CONTACTA'NS

recoop